Nhật Ký

16/11/2023

妻の麻婆豆腐です。 Món này là đậu hủ tứ xuyên của vợ.
Nhật Ký

12/11/2023

休みなので洗車してスーパーに行った。 Ngày nghỉ nên chúng ta đã đi rửa xe và đi siêu thị.
Nhật Ký

11/11/2023

今日は茨城町に行ってきました。 Hôm qua tôi đi ở Ibaraki-machi.
Nhật Ký

10/11/2023

Xin chào mọi người.Hôm nay là ngày nghỉ rồi.Học bai nhiều rồi. để làm gì? 何をするため?何のため? để sau 後で
FortiGate

FortiGate の初期設定

タイムゾーン config system global set timezone 60 end 言語設定 config system global set language japanese end GUI/CLI のタイムアウト時間設定 ...